«On the origin» av Ronja Allum

Ny utstilling hos Bærum Kunsthåndverk

lørdag, 06 april 2019

Velkommen til utstilling!

«On the origin» av Ronja Allum

Den nye utstillingen hos Bærum Kunsthåndverk viser en serie smykkeobjekter. Prosjektet er en utforskning av grensene mellom det underlige, det vakre og det ubehagelige, fundert i en dyp fascinasjon for natur og biologi.

Tid: Fra 6. april til 5.mai. Stengt helligdagene i påsken.

Sted: Bærum Kunsthåndverk i Verksgata 11.

Pris: Gratis

Passer for: Kunst og smykkeinteresserte.

Ofte vet vi ikke hva det er vi vil si før vi har noen å si det til: Fordi forståelse ikke er noe som er, men noe som skjer – et møte. Naturen og refleksjoner rundt mennesket i naturen er drivkraften i mine arbeider. Kanskje kan det kalles biofili? Jeg er opptatt av begrepet «Biophilia» som ble lansert av biologen Edward O. Wilson i 1984. Han beskriver biofili som «the innate tendency to focus on life and lifelike processes». I følge Wilson har vi en medfødt tendens til å rette oppmerksomheten mot det som er levende. Vi er alle mer eller mindre biofile i kraft av det å være menneske. « Our existence depends on this propensity, our spirit is woven from it, hope rises on its currents». Vi kommer ikke utenom at mennesket i dag lever i den tidsalderen hvor vår tilstedeværelse, våre fotavtrykk, har en stadig eskalerende og i økende grad negativ påvirkning på dem vi deler planeten vår med. Det er viktig å være bevisst på det negative vi er i ferd med å gjøre, men det er også stadig flere som tar til orde for at fornuften alene ikke kan få oss til å endre kurs, vi må også ha følelsene med oss. Vi må føle at vi er en del av naturen og at det er en god følelse. Biofili, kjærlighet til det biologiske. Da Wilson skrev om biofili i 1984 var jeg ett år. Nå er han selv snart 90. I boken « The Origins of Creativity » fra 2017 etterlyser han mer engasjement for naturen og biologi også fra oss kunstnere. Jeg håper at min generasjon er den han har ventet på, men vi må gjøre dette på vår måte, kunst er ikke vitenskap selv om vi også forsker. I arbeidsprosessen finner jeg et rom hvor jeg kan reflektere over og gi et språk til denne min fascinasjon for det ikke menneskeskapte. Et språk for å invitere andre inn i et undringsunivers, og, på den måten dele min biofili. Med bakgrunn fra metall, smykkekunst og kostymedesign, vil jeg beskrive arbeidene mine som ulike møter mellom disse fagene Utforskingen av materialer og teknikker utgjør en stor del av arbeidsprosessen. Håndverk, eksperimentering og dialog med forskjellige materialer utdyper og tilfører meg en fysisk forståelse for former og strukturer. Å kombinere ulike materialer er en måte å utvide vokabularet på. Med installasjoner og arbeider i grenselandet mellom smykkekunst og kostyme ønsker jeg å knytte undringsuniverset til den fysiske menneskekroppen. Naturhistoriske museumssamlinger og utstillinger er en inspirasjonskilde - i måten de kombinerer materiale fra naturen med kunstige miljøer eller scenografier– for å skape en informativ sanseopplevelse. Jeg trives i dette grenselandet. Grense er bare et annet ord for et møte.