Sommerutstilling hos SOOT galleri

2. juli - 14. august 2022
Sommerutstillingen hos SOOT galleri viser de nyeste arbeidene innen maleri og skulptur av Tobbe Malm, Solveig Skogseide og Tore Wilhelmsen. I tillegg er utstillingen utvidet til å vise den magiske bildeverdenen til Tor Rafael Raael i gjestegalleriet over smia (naboinngangen).
SOOT galleri rommer også åpne verksteder der besøkende kan se kunstproduksjonen på nært hold som en del av kunstopplevelsen.
Velkommen til SOOT galleri i sommer.
Du finner de i Verksgata 6 B.