Sverre Wyller

"Pilegrim"

Sverre Wyller (født 1953) har også tidligere laget smale, høye skulpturer i bemalt stål, men aldri før har vel disse tatt like direkte form av å være en så tydelig figur. Pilegrim er Wyllers mest menneskelignende skulptur hittil. Helt figurativ er den selvsagt ikke. Men av utseende som i tittel refererer den direkte til menneskekroppen, og ikke minst til mennesket i en slags bestemt form, en person med konkrete egenskaper, eller kanskje heller et spesifikt prosjekt. Pilegrimsferden er unektelig en sentral del av verkets historikk. Skulpturen ble opprinnelig laget med tanke på en plassering i Erkebispegården knyttet til Nidarosdomen i Trondheim.

Likevel endte den her på Bærums Verk, i skulpturparken der den nå finner sin plass side om side med verk av et stort antall av Norges viktigste skulptører. Det passer godt, for nettopp pilegrimsferden er også en viktig del av kunsthistorien. Dagens estetisk motiverte reiser, om det måtte være til Louvre eller amerikanske Land Art-klassikere, har solid forankring i den tradisjonelle, religiøse pilegrimsferden.

I denne skulpturen er det imidlertid den reisende selv som holdes frem av Wyller. Kunstverket representerer den som tradisjonelt har reist rundt for å se kunsten, eller de religiøse ikonene. Materialene menneskeliggjøres og gis en slags egen bevissthet. Wyller sier selv at når han arbeider med skulpturene i funnet stål av denne typen, så er han alltid «billedhugger» i tradisjonell forstand. Han nærmer seg skrapmetallet slik de gamle mesterne forholdt seg til marmoren. Å finne frem til skulpturens form er en gradvis prosess hvor materialer fjernes, stykke for stykke, slik at kunstverkets form blir til og trer frem. Figuren i Pilegrim er på mange måter en melankolsk skikkelse, en stedfortreder for oss som betraktere, et undrende individ i møte med både kunsten og verden for øvrig.

Tekst: Erlend Hammer

Skulpturen «Pilegrim» er utført i stål.

Bjarne Melgaard

"Light Bulb Man"

Light Bulb Man er en av Bjarne Melgaards mest ikoniske figurer. I et kunstnerskap som er fullt av tilbakevendende karakterer står denne lyspæremannen i en særstilling. Opp gjennom årene har en rekke andre kommet og gått; Mr. Snuff, Pink Panther, Jack Smith-Pingvinen, for å nevne noen. Men ingen av disse kan vel sies å være like mystiske, og varig fascinerende, som nettopp Light Bulb Man. Kanskje skyldes dette at figuren alltid har fremstått som i særstilling personlig?

Bjarne Melgaard har i snart 30 år vært en av de mest anerkjente innen norsk samtidskunst. Han er kjent som en av våre mest nyskapende malere, men samtidig ikke minst for sine ambisiøse utstillinger der maleri, film, skulpturer og figurer inngår i en kompleks helhet.

Per Inge Bjørlo

"Vekta av lunge og kråkelyd"

Per Inge Bjørlo (født 1952) er kunstneren bak skulpturen «Vekta av lunge og kråkelyd». Han regnes som en av Norges mest markante samtidskunstnere. I mer enn tredve år har Bjørlo vært en sentral aktør på kunstscenen. Hans arbeider spenner fra skulptur, maleri og grafikk til installasjonskunst. Skulpturen «Vekta av lunge og kråkelyd» har fått en sentral plassering i hjertet av parken, hvor den står å skuer utover som stedets vokter. Figuren har et lekent og nysgjerrig uttrykk, en røff materialbruk og overflate som inviterer til nærmere betraktning.

Aase Texmon Rygh

"Möbius stående"

Aase Texmon Rygh (1925-2019) er en av de få 50-tallsmodernistene som har holdt fast ved sin ungdoms idealer og utviklet dem mot perfeksjon. Hun er en pioner innen norsk skulptur og har et modernistisk uttrykk.

Möbius stående er laget av Diabas.

Kåre Groven

Dør inn dør ut

Kåre Groven (født 1945)  har en lang og omfattende fartstid i norsk kunstliv. Groven er kjent for sitt særegne formspråk med skulpturer i store format og ulike materialer, og arbeidene har ofte et miljø- og samfunnskritisk blikk. Han er for mange kjent for skulpturen «Utkast» på Oslo Lufthavn, Gardemoen, som viser en som i ferd med å sende avgårde et papirfly.

Kåre Groven var årets utstiller på Bærums Verk 2018, og verket «Dør inn dør ut» inngår i den permanente samlingen.

«Dør inn dør ut» er utført i cortenstål.

 

Skule Waksvik

To små griser

Skule Waksvik (født 1927) er mest kjent for sine dyreskulpturer, ikke bare dyr i fri utfoldelse i naturen, men også for våre egne hus– og gårdsdyr. Han er representert med dyreskulpturer over hele Norge.

Skule Waksvik har også utført en rekke monumenter over kjente personer som f.eks. Petter Dass i Sandnessjøen og Ann Margritt med oksen (Falkberget) på Røros.

I skulpturparken finner du 3 skulpturer av Skule Waksvik; Dialog, Hanne tar solbad og to små griser. Alle støpt i bronse.

 

Inghild Karlsen

Janus

Inghild Karlsen (født 1952) er tekstilkunstner, billedhugger og scenograf som ofte overskrider grensene mellom disse i sine kunstprosjekt. Sted, nærvær og identitet får et tre-dimensjonalt uttrykk. Materialfølelsen er grunnlaget i kunstverkene hennes, men de assosiasjonsskapende kvalitetene er like viktige. Skulpturene avspeiler hennes interesse for dialogen mellom den nordiske kulturen og samtidskunstens uttrykk.

Janus er laget i hvit betong.

 

Hilde Mæhlum

Inntrykk

Hilde Mæhlum (født 1945) eksperimenterer med forskjellige uttrykksformer i arbeidene sine. Hun har et talent for kombinasjonen av følsomhet og strenghet i skulpturene sine. Et gjenvendende tema i hennes arbeider er mennesket, spesielt hode og ansikt.

I skulpturparken finner du 2 skulpturer av Hilde Mæhlum; Inntrykk som er hugget i granitt og Maskebærere som er støpt i bronse.

 

Kirsten Kokkin

Fruen på Verket

Kirsten Kokkin (født 1951) sine skulpturer kjennetegnes av et naturalistisk formspråk ofte med en sensuell og energisk kvalitet, som er utført med en
uovertruffen nøyaktighet i anatomi og detaljer. Hun er kanskje mest kjent for sine lyriske skulpturer av dansere, der hun utrykker tidløse, menneskelige følelser gjennom bevegelse. Hun er en av de ledende figurative billedhuggere både her i Norge og i U.S.A. hvor hun på 1980 tallet etablerte seg og fortsatt tilbringer mye av sin tid og virksomhet.

Fruen på Verket er støpt i bronse. Skulpturen er av Ingegjerd Løvenskiold som i perioden 1975-1994 var medvirkende til restaureringen og videreutviklingen av Bærums Verk.

 

Geir Stormoen

Svart Megalitt

Geir Stormoen (1942) arbeider med et bredt utvalg av materialer. Skulptur har blitt hans primære uttrykksform og i senere tid metallskulpturer. I skulpturparken finner du 3 av hans skulpturer; Kongle, Cyber Megalitt og Svart Megalitt som alle er i ulike materialer.

Geir Stormoen beskriver bakgrunnen for verkene sine slik:

«I møtet mellom verktøy og stein ligger utfordringen: Slitet med å kilesette og hogge den gjenstridige granitten med all den motstand som materialet yter mot gleden ved å føle at steinen etter hvert finner sin form. Senere i prosessen gjelder det å finne fram og utnytte de skjulte egenskaper som struktur, farge og stoff. Når balansen mellom form og uttrykk oppstår, gjelder det å avslutte på riktig tidspunkt. Jeg lar gjerne spor av den håndverksmessige bearbeidingen forbli i den ferdige skulpturen. Å forholde seg fysisk til denne prosessen, med den nærhet det representerer, er viktig for meg. Steinen skal leve sitt eget liv. Jeg arbeider gjerne i grenseland mellom skulptur og arkitektur. Skulpturene forholder seg ulikt til det omgivende rom. Dette rommet representerer for meg en viktig kunstnerisk ressurs.

Mine skulpturprosjekter har sjelden direkte referanser til virkeligheten, de er ikke forestillende. De er skulpturer som er formet på en slik måte at de skal gi assosiasjoner til en annen virkelighet: Fantasien».

Svart Megalitt er hugget i larvikitt.