Aase Texmon Rygh

"Möbius stående"

Aase Texmon Rygh (1925-2019) er en av de få 50-tallsmodernistene som har holdt fast ved sin ungdoms idealer og utviklet dem mot perfeksjon. Hun er en pioner innen norsk skulptur og har et modernistisk uttrykk.

Möbius stående er laget av Diabas.